Lviva Esperanto-forumo


|   ALIĜILO   |   ALIĜINTOJ   |Lviva Esperanto Centro kaj ULEJ la 17-18an de septembro 2016 
kadre de la Lviva Eldonista Forumo organizas kunvenon de esperantistoj LEF

TEMO          

Esperanto: libroj, bibliotekoj, instruado, komputiloj - nuntempo kaj futuro

PROGRAMO

17.09       
9.00-11.00 Kunrampado de la lvivaj esperantistoj kaj gastoj al la aleo de libraj kioskoj en Svoboda str. Orientiĝo: Opera Teatro (90% da lvivanoj scias kie ĝi situas). Irante de la teatro serĉu nin sub verda standardo.


11.00-16.00 Laŭvica deĵorado ĉe E-libra kiosko disdonante varbilojn por E-kurso kun nealtruda persvado de utileco de E-o al la vizitantoj de la Libra Forumo. 
16.00-18.00 Prelegoj kaj diskutoj laŭ la temoj de LEF.
18.00 - vizito de kafejo.

18.09       
Mateno: ni daŭre vendos E-librojn en la kiosko dum la eldonista foiro kaj daŭre funkcios ekspozicio de E-o por reklamado de propedeŭtika E-kurso enkadre de Livava eldonista forumo. Ekskursoj laŭ la elekto de partoprenontoj.

14.00-17.30 Ĉiuj partoprenontoj de LEF-renkontoĝo estas atendotaj en la biblioteko de fremdaj lingvoj en la str. Mularsjka por la prelegoj kaj diskutoj.

      

a) de Andrij Jankovskij "Futuro de Esperanto";
b) de Nina Daniluk "Novaj metodoj de lingvo-instruado";
c) de Serhij Ŝmatkov "Profesia E-instruado. Propedeŭtika valoro
    de E ekzemple dum lernado de la angla; 
ĉ) Olga Kerziouk "Esperanta Kolekto de la Brita Biblioteko";
d) Volodimir Pacjurko kurso de E por progresantoj;
e) l
a unua leciono de E-o laŭ la propedeŭtika metodo por ĉiuj dezirontoj.

18:00 Ekskurso tra "Kafa Lvivo" - Tonja Kalaŝnik

LOĜADO       

Ĉiuj, kiuj volas anticipe mendi loĝadon en hoteleto en la centro de Lvivo,
por rezervi la lokon necesas nur diri sia nomon, pro la loĝado (100 hrivnoj) 
vi pagos surloke, rapidu, ĉar al la Lviva Eldonista Forumo kutimas veni multe 
da vizitantoj el la tuta lando. 

Kontakto en Lvivo: (098)-4858-021 Ŝmatkov Serhij.


>> Retejo de Lviva Eldonista Forumo: http://bookforum.ua (ukraine)